HABERLER

Kat Mülkiyeti Nedir
25.10.2023

Kat mülkiyeti

Kat mülkiyetinde mülkiyet hakları mâliklerin rızası ile anlaşmalı 

olarak farklı kısımlara ayrılmıştır. Bir taşınmazın bağımsız bölümleri 

daire, ofis, işyeri, mağaza, depo gibi amaçlarla kullanılabilir. 

Kat mülkiyetli tapu, ilgili bağımsız bölümü binada bulunduğu 

kat, numara, nitelik, yüzölçüm gibi detaylarıyla resmi olarak belgeler. 

Bu özelliğiyle kat mülkiyeti, çok katlı yapılarda daha yaygın 

kullanılan bir tapu çeşididir ve sadece iskânlı, yani, 

yapı kullanım izni bulunan gayrimenkuller için geçerlidir.

Kat Mülkiyeti ve Kat irtifakı arasındaki farklar:

Tapu çeşitlerinden biri olan kat irtifakı, inşaat proje ya da yapım 

aşamasındayken satın alınan bağımsız bölüme düşen 

arsa payı anlamında kullanılan bir kavramdır. 

Dolayısıyla kat irtifakı, inşaat sırasında alınan geçici bir belgedir. 

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti arasındaki en temel fark ise:

iskân belgesi oluşturur. Kat irtifaklı yapılarda yapı kullanım 

izin belgesi bulunmaz ve satın alınan bölümün hangi katta olduğu gibi 

bilgiler resmiyet kazanmaz. Sadece arazi üzerindeki 

pay üzerinden hesaplanmış bir alana sahip olunur.

 Kat mülkiyet tapusu alınınca arsa niteliği ortadan kalkarak 

Bağımsız bölümlerin tapudaki niteliği bina olarak işlenir. 

Kat irtifakından kat mülkiyet tapusuna geçiş başvurusu ancak 

konut tamamlanıp iskân alındıktan sonra yapılabilir.